Đầu Tư Định Cư Nhật


Nhật Bản đất nước của sự phát triển vượt bật và nền kinh tế hàng đầu thế giới. Chương trình dành cho doanh nhân muốn sống và làm việc tại đất nước mặt trời mọc.

o Tổng dân số: 127,1 triệu (2014, Ngân hàng Thế giới)
o GDP bình quân đầu người: 36.194 USD (2014, Ngân hàng Thế giới)
o Chỉ số phát triển con người Đánh giá: 17

Hình thức đầu tư

  • Hình thức đầu tư định cư: Lập doanh nghiệp tại Nhật Bản
  • Nhà đầu tư phải đầu tư ít nhất 5 triệu YEN (40.000 USD) cho công ty tại Nhật Bản hoặc đã có nơi làm việc tại Nhật Bản với hơn hai nhân viên làm việc toàn thời gian là người Nhật hoặc cư dân hợp pháp.
  • Không yêu cầu thời gian cư trú.
  • Không yêu cầu đầu tư theo tỉnh/vùng.
  • Không giới hạn ngành nghề kinh doanh
  • Visa đầu tư và thẻ cư trú cho cả gia đình.
  • Nhập tịch sau 5 năm.